Podstawowe rodzaje psychoterapii

Podstawowe rodzaje psychoterapii

Z pewnością każdy z nas kiedyś słyszał o najpopularniejszych rodzajach terapii lub interesował się ich wpływem na ludzką psychikę. Aby odpowiednio dobrać jej typ do własnego problemu, warto przed konsultacją ze specjalistą zapoznać się z krótką charakterystyką najpopularniejszych nurtów.

Czym tak właściwie jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, która bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu rozmowy jako narzędzia. Praca z pacjentem w większości opiera się właśnie na terapii mówionej, jednakże niektóre nurty wykorzystują dodatkowe techniki lub ćwiczenia angażujące poza spotkaniami. Są to np. zadania realizowane podczas terapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, a zwłaszcza popularne w ostatnim czasie medytacje i praktyki uważności.

Do przeprowadzenia psychoterapii w Szczecinie niezbędna jest specjalistyczna wiedza osoby prowadzącej z zakresu psychologii człowieka i nie tylko. Duże znaczenie mają także odbyte szkolenia i uzyskane umiejętności na drodze doświadczenia.

Psychoterapia psychodynamiczna

Podstawą psychoterapii psychodynamicznej jest założenie, że zachowanie pacjenta warunkowane jest nieświadomymi przeżyciami, mechanizmami nabytymi w przeszłości i ukrytymi potrzebami. Nurt opiera się w dużej mierze na psychoanalizie, zwłaszcza jeśli chodzi o badanie potrzeb posiadania relacji z innymi ludźmi. Terapia psychodynamiczna podkreśla, że na aktualny stan pacjenta wpływ mają głównie doświadczenia z wczesnego etapu dziecięcego z najbliższymi osobami — zwykle są to rodzice lub opiekunowie.

Jakie metody stosuje się podczas psychoterapii?

Podczas leczenia psychoterapeuta ze Szczecina lub innego miasta stara się uzyskać wgląd w stan nieświadomości pacjenta, aby odkryć, jakie kierują nim nierozwiązane konflikty wewnętrzne i ukryte potrzeby. Ich wieloletnie ignorowanie w wielu przypadkach jest efektem mechanizmu obronnego, który niekoniecznie prowadzi do rozwiązania problemu.

Dlatego też nurt psychodynamiczny skupia się na eksploracji przeszłych przeżyć, analizie ich wpływu, co następnie prowadzi do poznania źródła aktualnych zachowań i uzdrowienia relacji z innymi osobami. Nabyte wcześniej wzorce wpływają na sposób nawiązywania i utrzymywania współczesnych relacji, ale także oddziałują na funkcjonowanie interpersonalne, czyli to, jak dana osoba traktuje swoje potrzeby, zasoby i ograniczenia.

Jak długo trwa psychoterapia psychodynamiczna?

Aby terapia w Szczecinie osiągnęła jak największą efektywność, zwykle prowadzona jest długoterminowo, a w porównaniu do innych nurtów, nie występują w niej dodatkowe zadania angażujące pacjenta poza spotkaniami. Wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb pacjenta — w przypadkach, gdy komuś zależy na analizie konkretnego problemu, wystarczy terapia krótkoterminowa.

Dla kogo nurt psychodynamiczny będzie najlepszy?

Psychoterapia psychodynamiczna sprawdza się szczególnie u pacjentów z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi, a także lękowymi. Z racji tego, że w pewnym stopniu przyczynia się do kształtowania osobowości, doskonale pasuje pacjentom, którzy szukają pomocy w radzeniu sobie z agresją, intensywnymi emocjami, a nawet nieśmiałością.

Celem terapii jest rozpoznanie wzorców i zmiana ukrytych zachowań na takie, które uwolnią pacjenta od ograniczeń oraz negatywnego postrzegania siebie, a także swoich relacji z innymi ludźmi.

Terapia poznawczo-behawioralna

Od wielu lat w Szczecinie terapia poznawczo-behawioralna figuruje nie tylko jako jedna z najpopularniejszych, ale także najdokładniej przebadanych metod psychoterapii.

Na czym bazuje terapia poznawczo-behawioralna?

Źródłem nurtu jest przede wszystkim behawioryzm, który dostarczył cennej wiedzy na temat zaburzeń, będących efektem wyuczonych zachowań i reakcji na różne bodźce. Dlatego też głównym celem terapii jest zrozumienie i zmiana dotychczas ukształtowanych dysfunkcyjnych reakcji, przekonań i myśli.

Ogromne znaczenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej ma praca własna pacjenta nad realnymi problemami. Dzięki ciągłej edukacji na temat swoich zachowań oraz dostarczeniu niezbędnych technik i narzędzi przez terapeutę, osoba leczona jest w stanie nauczyć się wielu sposobów rozwiązywania swoich problemów.

Pomimo dużej samodzielności pacjenta, w nurcie poznawczo-behawioralnym terapeuta odgrywa równie ważną rolę — edukuje, wyznacza cele i zadania, uczy technik i metod psychologicznych, a także jest cennym wsparciem na każdym kroku.

W jakich przypadkach sprawdza się nurt poznawczo-behawioralny?

Z racji swojej kompleksowości i nastawienia na działanie, terapia poznawczo-behawioralna bardzo dobrze sprawdza się podczas leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych. Ponadto jej elementy mogą zostać zastosowane u pacjentów z zaburzeniami osobowości, odżywiania, podczas konsultacji odnośnie trudności dziecka w Szczecinie, czy też w celu nauki radzenia sobie ze skutkami stresu pourazowego.

Rozwijające się w ostatnim czasie różne typy nurtu poznawczo-behawioralnego obejmują takie terapie jak m.in.: terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), akceptacji i zaangażowania (ACT), terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT), czy też terapię schematów. Bez względu na rodzaj, celem każdej z nich jest praca nad własnymi doświadczeniami, nawykami, relacjami z bliskimi, a także przywrócenie funkcjonalności swojego życia.

Terapia systemowa

Terapia systemowa zbudowana jest na przekonaniu, że jako gatunek ludzki funkcjonujemy w różnych systemach z innymi ludźmi. Na tej podstawie wysnuwa się założenie, iż najlepszą efektywność terapia osiąga wtedy, gdy angażuje wszystkie osoby, których dotyczy. Mogą to być np. członkowie rodziny lub partnerzy.

Warto zwrócić uwagę, że terapia systemowa wskazuje na znaczenie każdej jednostki i jej wpływ na dany problem. Bardzo często dysfunkcje w systemie rodzinnym przyczyniają się do powstawania zaburzeń psychicznych u jej członków.

Jak wygląda terapia systemowa?

Podczas terapii systemowej szczególny nacisk kładziony jest na analizę dynamiki relacji i komunikacji, co pozwala zaobserwować strukturę samego systemu i wyodrębnić ewentualne dysfunkcyjne elementy. Nurt często stosuje się podczas rozpatrywania systemu w rodzinie alkoholowej, gdzie jedna osoba może warunkować samopoczucie oraz sytuację pozostałych — leczenie alkoholizmu osób ze Szczecina i nie tylko w takim momencie staje się priorytetem. Wiedza zdobyta na drodze terapii systemowej staje się punktem wyjścia do wprowadzenia pozytywnych zmian zarówno w pojedynczych osobach, jak i relacjach między nimi.

W przypadku, gdy terapia systemowa zostaje wykorzystana do pracy indywidualnej, głównym zadaniem terapeuty jest przeanalizowanie i wprowadzenie optymalnej różnicy w narracji pacjenta — oczywiście w takim stopniu, w jakim mu to odpowiada. Dzięki temu uczestnik terapii ma możliwość spojrzenia na swój problem w innym świetle, co w wielu przypadkach prowadzi do zmiany w swoim postrzeganiu. Ponadto podobnie jak w terapii poznawczo-behawioralnej, tutaj również terapeuta może zlecić pacjentowi wykonywanie dodatkowych zadań między kolejnymi sesjami.

Ile trwa systemowa odmiana terapii?

Czas trwania terapii w Szczecinie, zależnie od potrzeb, wynosi od kilku tygodni do nawet kilku lat. Najczęściej nurt systemowy wykorzystywany jest do terapii małżeńskich, wychowawczych, a także podczas radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym kilku członków rodziny, na skutek np. śmierci jednego z nich lub rozwodu.

Podsumowanie

Poszczególne nurty psychoterapeutyczne różnią się przede wszystkim sposobem postrzegania genezy zaburzeń, a także sposobem pracy podczas konsultacji psychologicznych w Szczecinie.

Bez względu na to, jaki rodzaj psychoterapii Cię interesuje, pamiętaj o tym, że skuteczne leczenie wymaga przede wszystkim Twojego zaangażowania i szczerości. Stworzenie dobrej relacji z terapeutą to także bardzo ważny element zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o Twoje zaufanie w jego umiejętności i techniki.


Źródła:

  • Grzesiuk Lidia, Jakubowska Urszula, Nurty teoretyczne w psychoterapii [w:] Psychoterapia. Zjawiska, techniki i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  • David Semple, Roger Smyth, Jonathan Burns, Rajan Darjee, Andrew McIntosh: Oksfordzki podręcznik psychiatrii. Lublin: Czelej, 2007
  • de Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wyd. UJ, Kraków 1999.

Lubisz Ciasteczka?

In Praxi wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania serwisu. Korzystając z portalu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie.