Psycholog, psychiatra, a psychoterapeuta — czym się różnią?

Coraz częściej osoby borykające się z problemami psychicznymi lub trudnościami życiowymi poszukują pomocy u zaufanych specjalistów. Zawody takie jak psycholog, psychiatra i psychoterapeuta, pomimo że dotyczą pracy nad ludzką psychiką, mogą się znacząco różnić. Przed wizytą u specjalisty warto wiedzieć, jakie są między nimi różnice i jakie usługi oferują.

Czym zajmuje się psycholog?

Aby uzyskać tytuł psychologa, należy ukończyć 5-letnie studia magisterskie. Nabyte kompetencje pozwalają świadczyć usługi z zakresu diagnozy psychologicznej — wiele jednak zależy od tego, jaką specjalizację wybrała dana osoba podczas swojej edukacji. Oprócz tradycyjnej psychologii, rozumianej jako udzielanie pomocy pacjentom, wyróżnia się psychologię społeczną, dziecięcą, pracy, sportu, a także zarządzania i marketingu.

Jakie wsparcie można otrzymać podczas konsultacji?

Zwróć szczególną uwagę, że psycholog nie jest lekarzem! To największa różnica między trzema zawodami, związanymi z ludzką psychiką, co bywa szczególnie ważne podczas profilaktyki i diagnostyki wielu schorzeń. Pacjenci decydujący się na wizytę u psychologa w Szczecinie lub innym mieście mogą otrzymać niezbędne informacje i wsparcie w zakresie kryzysu psychicznego, konfliktów, stresu, a także samopoczucia związanego z poważnymi sytuacjami życiowymi.

Ponadto, to właśnie dobry psycholog w Szczecinie może zlecić Ci konsultację u psychoterapeuty lub skierować Cię na leczenie psychiatryczne u lekarza. Pomimo że psycholog bazuje na wykształceniu magisterskim, to ma także możliwość dalszego kształcenia i zrobienia specjalizacji uprawniającej do tych samych kompetencji, co osoby z medycznym wykształceniem.

Jak wygląda praca psychologa w Szczecinie i nie tylko?

Rodzaj oferowanego wsparcia przez psychologa zależy głównie od tego, w jakim miejscu pracuje. Dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej liczy się pomoc dzieciom w zakresie ich edukacji i samopoczucia, za to psycholog w ośrodku psychiatrycznym skoncentrowany jest na pracy z chorobami psychicznymi pacjentów.

Czym zajmuje się psychiatra?

Aby uzyskać tytuł psychiatry, lekarz medycyny powinien ukończyć specjalizację z psychiatrii, co pozwoli mu na diagnozowanie i leczenie chorób psychicznych u pacjentów. W porównaniu do psychologa zajmuje się bardziej formalną stroną opieki — dobiera odpowiednią farmakoterapię, ma możliwość wystawiania skierowań do szpitala psychiatrycznego, zwolnień, a także kieruje osoby uzależnione na oddział odwykowy.

Jaki jest zakres działań psychiatry?

Psychiatra jako jedyny ma uprawnienia do przepisywania leków, które są konieczne w sytuacjach wzmożonego lęku, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu i wielu innych jednostek psychiatrycznych. Pacjenci tracący kontrolę nad swoim życiem i zachowaniem powinni bezpośrednio zasięgnąć pomocy u psychiatry ze Szczecina lub jakiegokolwiek innego miasta, aby zapobiec niebezpiecznej formie wyrządzania sobie krzywdy.

Jakie wykształcenie musi mieć psychiatra?

Do uzyskania zarówno tytułu psychiatry, jak i psychoterapeuty wymagane jest ukończenie dodatkowego szkolenia podyplomowego z zakresu prowadzenia terapii. Oprócz powinności związanych z diagnozą i dopasowywaniem leków psychiatra może także zaproponować pacjentowi leczenie dwutorowe łączące farmakoterapię z psychoterapią — często rozwiązanie to przynosi najlepsze korzyści.

Warto zapamiętać, że najczęściej to lekarz pierwszego kontaktu lub psycholog kieruje pacjenta na konsultację z psychiatrą w przypadku podejrzenia zaburzeń, lub choroby psychicznej. Podczas trwającej psychoterapii stały kontakt z psychiatrą jest niezbędny zwłaszcza wtedy, gdy pacjent jednocześnie stosuje leczenie farmakologiczne.

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Pierwszym krokiem do uzyskania zawodu psychoterapeuty w Szczecinie lub innym mieście jest ukończenie kierunku humanistycznego bądź medycznego — takiego jak np. psychologia, socjologia, pedagogika, filozofia lub psychiatria. Następnie absolwent bierze udział w podyplomowym szkoleniu, trwającym 4 lata, które pozwala uzyskać specjalizację psychoterapeuty po zdaniu egzaminu.

W trakcie szkolenia przyszły psychoterapeuta zobowiązany jest odbyć staż kliniczny po zaliczeniu wszelkich zajęć teoretycznych i praktycznych, co pozwala na maksymalne dopracowanie procesu kształcenia. Ponadto podczas szkolenia istotna staje się własna psychoterapia, jako element uzupełniający. W trakcie jego wykonywania, a także w dalszej pracy psychoterapeuta w Szczecinie doświadcza superwizji, co pozwala na ewentualne dopracowanie i kontrolowanie metod leczenia.

Dlaczego odpowiedni nurt psychoterapii jest tak ważny?

Zależnie od wykształcenia psychoterapeuty i potrzeb chorego należy dobrać odpowiedni nurt psychoterapii, który przyniesie pozytywne skutki. W Polsce do najczęściej wybieranych nurtów należą: poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, humanistyczny, systemowy, a także humanistyczny. Warto o tym pamiętać wybierając swojego psychoterapeutę, ponieważ każdy nurt zbudowany został na innej metodologii zaburzeń psychicznych i różnych sposobach prowadzenia terapii

Jakie korzyści daje psychoterapia?

Praca z psychoterapeutą skierowana jest przede wszystkim do osób, które doświadczają wpływu dawnych przeżyć na aktualne sytuacje i jakość ich życia. Opracowanie i analiza relacji między przeszłością a teraźniejszością staje się kluczowa na etapie leczenia. Połączenie psychoterapii z farmakoterapią od psychiatry może być najskuteczniejszą metodą w walce o swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Podobnie jak psycholog — psychoterapeuta również nie jest stricte lekarzem, pomimo tego, że nabywając odpowiednie kwalifikacje, może się nim stać. W swojej pracy psychoterapeuci ze Szczecina korzystają z wielu metod i technik, aby dostarczyć pacjentowi pomoc na najwyższym poziomie.


Źródła:

  • Tadeusz Nasierowski: 1. Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe. W: Psychiatria. Tom I. Podstawy psychiatrii. Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2002
  • Lidia Grzesiuk (2005-2012): Psychoterapia - podręcznik akademicki t. 1-7. Warszawa, Wyd. Eneteia.

Lubisz Ciasteczka?

In Praxi wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania serwisu. Korzystając z portalu wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie.